CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Bạn đã truy cập vào website được vận hành bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông VietNamNet Icom (ICOM). Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn qua bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng dưới đây. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.
Kết quả trúng giải CTKM "Song hành cùng Ngôi sao"
Thông tin giải thưởng chung cuộc CTKM "Song hành cùng ngôi Sao"
Giới thiệu dịch vụ NGÔI SAO CỦA TÔI
“Ngôi sao của tôi” là dịch vụ cung cấp thông tin về các nghệ sỹ nổi tiếng: ca sỹ, diễn viên, MC truyền hình… cho khách hàng đăng ký.