Kết quả Khách hàng trúng thưởng Giải Chung cuộc CTKM “Đi tìm thần tượng”
MobiFone chúc mừng các khách hàng may mắn trúng thưởng 01 GIẢI CHUNG CUỘC của chương trình khuyến mại “Đi tìm thần tượng”
Thủ tục nhận thưởng giải Chung cuộc CTKM Đi tìm thần tượng
Cách thức nhận giải thưởng chung cuộc CTKM Đi tìm thần tượng
Kết quả trúng thưởng đợt 3 GIẢI NGÀY - CTKM ĐI TÌM THẦN TƯỢNG
Kết quả CTKM "Đi tìm thần tượng" – Giải ngày – Từ ngày 18/07/2015 - 16/08/2015
Kết quả trúng thưởng đợt 2 GIẢI NGÀY - CTKM ĐI TÌM THẦN TƯỢNG
Kết quả CTKM "Đi tìm thần tượng" – Giải ngày – Từ ngày 18/06/2015 - 17/07/2015
Kết quả trúng thưởng đợt 1 GIẢI NGÀY - CTKM ĐI TÌM THẦN TƯỢNG
Kết quả CTKM "Đi tìm thần tượng" – Giải ngày – Từ ngày 19/5/2015 - 17/06/2015
Chương trình khuyến mại "ĐI TÌM THẦN TƯỢNG"
Tên chương trình khuyến mại "ĐI TÌM THẦN TƯỢNG"