Thời trang của các minh tinh màn bạc tái hiện trong BST mới của NTK Lê Hoàng Hải
(Emdep.vn) - Bộ sưu tập của anh thể hiện hình ảnh của những màn bạc minh tinh thời kỳ thập niên 50 - 60.